สิทธิพิเศษ สำหรับลูกค้าวิริยะประกันภัย

บริการส่งเอกสาร เก็บเช็ค วางบิล ส่งพัสดุด่วน ส่งอาหาร ส่งของชิ้นใหญ่ มีรถหลายประเภทให้เลือกใช้

ลูกค้าใหม่ ทดลองใช้ รับส่วนลดครั้งละ 50 บาท จำนวน 3 ครั้ง

สำหรับส่งเอกสาร ส่งพัสดุ ส่งอาหาร ด้วยรถทุกประเภท

รับสิทธิ์ได้ที่ LINE Official Account วิริยะประกันภัย
เพิ่มเติม คลิก https://bit.ly/VIRIYAH-PRIVILEGES_FB

 • สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่ได้รับอัตราค่าขนส่งปกติ เท่านั้น
 • ส่วนลดค่าขนส่ง ลดครั้งละ 50 บาท จำนวน 3 ครั้ง สำหรับลูกค้าใหม่สกู๊ตตาร์ เท่านั้น
 • ส่วนลด 50 บาท จำนวน 3 ครั้ง ใช้สำหรับการขนส่งเอกสาร ส่งพัสดุ ส่งอาหาร ด้วยรถมอเตอร์ไซค์ รถยนต์ รถกระบะ และรถกระบะตู้ทึบ
 • โค้ดส่วนลดสามารถใช้สั่งงานและให้วิ่งงานได้ภายในวันที่ 1 ม.ค.- 31 ธ.ค.2567 เท่านั้น
 • สกู๊ตตาร์ให้บริการเฉพาะพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล เท่านั้น
 • ค่าขนส่งจะเพิ่มขึ้นจากราคาเริ่มต้นตามระยะทาง และหากลูกค้ามีการใช้งานบริการเสริม สามารถเช็กราคาก่อนใช้งานจริงได้ในเว็บไซต์ และแอปพลิเคชัน
 • รับสิทธิ์ผ่านวิริยะประกันภัย เท่านั้น
 • รับสิทธิ์ได้ที่ LINE Official Account วิริยะประกันภัย เพิ่มเติม คลิก https://bit.ly/VIRIYAH-PRIVILEGES_FB
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิกเงื่อนไข โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ภาพนี้ใช้เพื่อประกอบการโฆษณา เท่านั้น
 • ระยะเวลาในการขนส่ง ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจร และสภาพภูมิอากาศ ในขณะทำการขนส่ง อาจมีการล่าช้าเกิดขึ้นได้
 • เงื่อนไขเป็นไปตามบริษัทกำหนด

How to set “Favorite messenger’s feature” via website.

“Favorite messenger” Know your delivery needs. 

In case you are satisfied with driver service, you can choose the driver to be your favorite messenger by rate 5 stars if you need them to handle your delivery for additional subsequent time. 

Highlight of Favorite messenger’s feature is you can lock those messengers to be the only group who can see your order first and receive your order which increases the chance to make your order accepted faster.

Step to set “Favorite messenger’s feature” via www.skootar.com 

 1. Log in to your account https://www.skootar.com/login
 2. Go to “Menu”
 3. Go to “Favorite messenger”
 4. Turn on “Do you lock these messengers to be the only group who can receive your order ?”

Confirmed – if you want to lock those messengers to be the only group who can receive your order.

Step to Turn off “Favorite messenger’s feature” via www.skootar.com 

 1. Log in to your account https://www.skootar.com/login
 2. Go to “Menu”
 3. Go to “Favorite messenger”
 4. Turn off “Do you lock these messengers to be the only group who can receive your order ?”
 5. Confirmed – if you want to unlock those messengers to be the only group who can receive your order.
Let’s set “Favorite messenger’s feature” now

[Update 2022] Duplicate Order Feature!

Have you ever want to deliver same order and same locations without creating new booking? 

Here’s the duplicate order’ feature. 

Duplicate order’ feature that will make you creating your history order and details with just simply clicks, and yet it can help you save a bunch of your money and time!

How to duplicate your order? Let’s take a look at this breakdown:

 1. Go to my booking order and check completed your order. 
 2. Look at the ‘Date’ tap to select time of order you wish to repeat.
 3. Click ‘Duplicate’ button on order that you wish to repeat (kindly review your detail before you confirm). 
 4. Click ‘Confirm’ button.

SKOOTAR x Ocean Life Insurance PCL.

🛵🛵 SKOOTAR Join hand with Ocean Life Insurance PCL. delivery love and care right to your doorstep.

For users of delivery service for all orders get the Premium “Ochi Mask” Limited Edition.

Special! Get 2 movie tickets immediately 🎞 and get a chance to win gold Ochi 1 dimes from Ocean Life Insurance.

Just take out insurance according to the conditions And enter the code received from the press release 📅

Insurance purchase period From March 15 – April 30, 2021📌

More detail :

https://bit.ly/3llNpX9

For more information, 📞 Call 0 2207 8844.

*Conditions are as specified by the company.

#Oceanlifepage #รักคือพลังของชีวิต #ประกันลดหย่อนภาษี #ซูเปอร์รีเทิร์น #OceanLife #รักใครให้โอชิคุ้มครอง #skootar

SKOOTAR Individual Customers Can Now Issue Receipts Under a Company Name

SKOOTAR Individual Customers Can Now Issue Receipts Under a Company Name

SKOOTAR Individual Customers Can Now Issue Receipts Under a Company Name

In November 18, SKOOTAR has brought a new feature for individual customers to be able to issue their receipts under their respective company name. With this feature, the individual customers can then withdraw money in a case when a certain company does not have a company customer in our system. At that time, the individual customers can do it through making an order on the website only. You can read for more information about how to issue a receipt under a company name through the website here.

SKOOTAR Individual Customers Can Issue Receipt Under a Company Name As Follows.

company-receipt-by-app-step1
1. Select Your Order Location Starting Point – Ending Point

1. Open SKOOTAR app, then choose your preferred location from starting point to ending point (up to 10 locations). You can have a messenger to go back to the starting point by selecting ‘Round Trip’.

company-receipt-by-app-step2
2. Select a Preferred Category and Service

2. Select your preferred category and service. You can add more detail in a note box regarding things you would like your messenger to know.

company-receipt-by-app-step3
3. Call a Messenger

3. Enter a promo code (if any) and click ‘Now’ (in 45 minutes) in order to call a messenger to pick up your package right away or click ‘Later’ in order to book an order in advance.

company-receipt-by-app-step4
4. Issue a Receipt Under a Company Name

4. On the screen of confirming an order, make sure all of the information is correct. After that, click ‘Issue a Receipt Under a Company Name’, and then fill out all of the detail to confirm.

**For customers who make payment by cash, credit card or PromptPay only.

Check Out the Simple Steps of Making Bill Payment

Check Out the Simple Steps of Making Bill Payment

Bill payment, a new feature from SKOOTAR specifically for business customers that will help you make your payment easier without disclosing proof anymore. The feature will start functioning the first bill payment in February 2019 onward. You will receive another invoice along with a bar code that will help you make your payment easily via these channels as follows.

1. Every branch of Kasikorn Bank – You can make your transaction at a physical branch or via electronic channels without paying any fees. You can do it by following the simple steps as shown below.

 • K-Plus

  Check Out the Simple Steps of Making Bill Payment
  Bill payment via K-Plus steps

  4 Simple Steps To Make Payment via K-Plus

  1. Download – Open K-Plus app or download it on Play Store or Apple Store.

  2. Go to Scan – On the right hand side below ‘Scan’.

  3. Scan Bar Code – Select ‘Scan Bar Code’ instead of ‘QR Code’ on the right hand side.

  4. Make Payment – After clicking the ‘Scan Bar Code’, the screen will turn horizontal. Now you scan the bar code on the invoice page in order to make your payment.

 • K-Cyber – To create a bill payment form. Click here for more info

  Check Out the Simple Steps of Making Bill Payment
  Bill payment via K Cyber steps

  1. Click ‘Product and Service Payment’

  2. Fill out detail such as bank account number and invoice

  3. Specify the amount of money you would like to pay now or later

  4. Make payment

 • ATM

  Check Out the Simple Steps of Making Bill Payment
  Bill payment example

1. Insert your ATM card.
2. Enter you ATM card password.
3. Click ‘Bill Payment/Cash Payment/Barcode Payment’.
4. Click ‘Others/Specify Company Code/Specify Company ID’.
5. Click ‘Saving Account’.
6. Enter password Company ID ‘10506’ Skootar Logistics.
7. Enter your invoice number (Ref.1) according to your bill payment.
8. Enter your customer code (Ref.2) according to your bill payment.
9. Enter the amount of money you would like to transfer.
10. Check for accuracy before clicking ‘Confirm’

 • Any branch near you

2. Via other banks, click here for more information.

If you need additional information, feel free to contact our call center 02 105 4429 during business hours.

How to Create a Bill Payment Form via K-Cyber

How to Create a Bill Payment Form via K-Cyber
How to Create a Form in Order to Make a Bill Payment Via K-Cyber

How to Create a Bill Payment Form via K-Cyber Specifically for a Business Customer

We have launched the feature, Bill Payment for company users that will help making payment transaction more convenient and can be done at any place and at any time. (Click here for more info)

Many of you may not know, yet, that the bill payment can create a form that can remember your data, which helps making your next transaction more convenient. The instruction of how to make the payment via K-Cyber is as follows.

1. Sign in to the system of K-Cyber Banking. Select the left menu ‘Product & Service Payment’.

How to Create a Bill Payment Form via K-Cyber
Sign in to the system of K-Cyber Banking

1. Select Menu ‘Product & Service Payment’

2. Click new billing template

2. Product and service payment page. Select ‘New Billing Template’ button in order to access the page of product and service payment.

3. Bill payment form page. Create a form’s name > Select types of service for making payment ‘Products and Services’ > Select a Company you wish to make payment to. Click ‘Skootar Logistics (10506) > Select a bank account you wish to make payment > Fill out ‘Invoice Number’.

How to Create a Bill Payment Form via K-Cyber
Bill payment creating form screen

3. Fill out all of your detail

4. Once you fill out all of the correct detail, and then click save.

4. Bill payment creating form page. Click ‘Save Bill Payment Form’ button.

5. Bill payment form page – transaction checking. Enter OTP code from SMS, and then click ‘Confirm’ button.

How to Create a Bill Payment Form via K-Cyber
Bill payment form page – transaction-checking screen

5. After that, enter OTP code from SMS, and then click ‘Confirm’ button.

6. Complete bill payment form. Click ‘Go Back to Bill Payment Form’ button.

How to Create a Bill Payment Form via K-Cyber
Complete bill payment form

6. Click ‘Go Back to Bill Payment Form’ button.

7. Product and service payment page. Click a form to make a bill payment.

How to Create a Bill Payment Form via K-Cyber
Product and service payment screen

7. You will receive a list of bill payment form that was previously created.

Do You Know? An Individual Customer Can Now Issue a Receipt Under Company Name

Easily Issue Your Receipt Under Company Name

**For only customers who opt payment method by cash, credit card or PromptPay.

Have you ever booked an order with SKOOTAR and every time you receive an invoice only under your name? Besides that, it can also be such chaos to issue a receipt under company name, despite you make an order via SKOOTAR with a company. Also, sometimes the company may change its address and you cannot edit the old address to the new one right away on your receipt.

It may seem like a small problem, but many companies may not allow you to withdraw money by not having the company’s name on the receipt. Besides that, when the company changed its address, the receipt may still be issued under the old address. That can usually be very time consuming to process.

Today… all of these problems will be gone, once you get to experience with our new feature, ‘Issuing a Receipt Under a Company Name’ via our website or SKOOTAR app.

2 Steps on How to Use the Feature on the SKOOTAR Website

1. After you select your preferred type of payment, click ‘Issue a Receipt Under Company Name’ button.
2. Fill out your name, address and taxpayer identification number.

4 Steps on How to Use the Feature on the SKOOTAR App

1. Open SKOOTAR app, then choose your preferred location from starting point to ending point (up to 10 locations). You can have a messenger to go back to the starting point by selecting ‘Round Trip’.
company-receipt-by-app-step1

2. Select your preferred category and service. You can add more detail in a note box regarding things you would like your messenger to know.

company-receipt-by-app-step2

3. Enter a promo code (if any) and click ‘Now’ (in 45 minutes) in order to call a messenger to pick up your package right away or click ‘Later’ in order to book an order in advance.
company-receipt-by-app-step3

4. On the screen of confirming an order, make sure all of the information is correct. After that, click ‘Issue a Receipt Under Company Name’, and then fill out all of the detail to confirm.

company-receipt-by-app-step4

Just simple as this, now you can have a receipt issued under your company’s name. Now you do not have to deal all kinds of problems any more.

Term and Condition of Issue a Receipt Under a Company Name Feature

 • The feature can be used with payment method such as cash, credit card or PromptPay. The feature is not compatible with payment method such as invoice payment and SKOOTAR wallet.

If you had any questions, feel free to contact us at our call center 02 105 4429 during working hours.

API Connection System Service for an Organization

Connect Your System with SKOOTAR. Customer Back-Office System > SKOOTAR Driver

Free API Connection System for an Organization

How good is API connection system? API stands for Application Programing Interface. It is a channel for connecting between back-office system of your website or an app with SKOOTAR system. It can enhance the capability of the system to meet the need of users better. It is quite suitable for E-commerce business that has its own system.

For example – a food delivery website or app; when a customer orders food from your application and wishes to have a messenger picked up the food from a restaurant, and then to deliver it to A location. The customer can simply connect with SKOOTAR API in order to immediately make the order without visiting SKOOTAR website or app. Therefore, it helps saving time from making an order, also enhancing your business management more efficient.

Frequent Questions

What can SKOOTAR API do?

Main API consists as follows.
1. Estimate Price – can check prices before making an order.
2. Create New Job – make an order.
Once you complete making an order, there will be job detail to response you back.
Once you create a new job, there will be a box to enter a call back URL. And once status of your order is changed, there will be a call back to notify you.
3. Job Detail – can follow status of order and check order detail.
4. Cancel Job – can cancel your order when there is no messenger accepts the order, yet.

Is it hard to connect SKOOTAR API? Which language does it use? And how long does it take?
SKOOTAR API connection uses JSON language (Request JSON and Response JSON). Generally, it takes about 2-4 weeks to set up API connection.

Does SKOOTAR API cost?
SKOOTAR API connection does not cost anything. SKOOTAR team will send API document, as well as develop key and production key to your team development so that you can connect with your back-office system. Our team will assist you via SKOOTAR Line IT in case of any unexpected problems with system connection.

Is there a minimum usage of SKOOTAR API connection?
The minimum usage is 100 orders or jobs per month.

Who can I contact, if there was any problems occur?
You can contact SKOOTAR Line IT for any technical problems or contact our call center for any general problems at 02-105-4429.

Where can I check order detail?
You can check your order detail and status of your active order or complete order via www.skootar.com by going to ‘Menu’ > ‘Current Order’ or ‘Complete Order’.

Can I add other features if I want to?
Yes, SKOOTAR API can modify features that can be suitable for your usage. For more information regarding feature changing, please kindly contact api@skootar.com.

How to Set Up an API Account

1. Register to be a SKOOTAR Company/Organization Customer
You can register here https://www.skootar.com

2. Submit the following information at teepob@skootar.com ,api@skootar.com
– Registered SKOOTAR e-mail address for a Company/Organization customer type
– Company certificate
– Phor Phor. 20 (if any)

3. Wait for confirmation e-mail from SKOOTAR team in order to send you API Document, as well as, develop key and production key,

Sign Up SKOOTAR 

About receipt

SKOOTAR receipt

About receipt

When you use SKOOTAR service and pay the service fee by cash, credit card, SKOOTAR wallet or PromptPay, you will be receiving a receipt in your email within 1 – 2 working days.

SKOOTAR will send invoice in the following case:

 • When customers choose to pay the service fee via online banking
 • When customers paid the service fee by credit card, but the payment is not occurred.
 • When customer paid via SKOOTAR wallet, but the remaining balance is not enough for the service fee when the job has been edited.

For more information, please contact SKOOTAR Call Center 02 105 4429 in Operating Hour